Terug naar overzicht

Voorlopig geen masterinstituut

De Raad van Bestuur ziet af van het plan om een masterinstituut op te richten. Het instituut zou oorspronkelijk naast de dit jaar ingerichte achttien academies voor bacheloropleidingen worden opgezet om masterstudies in onder te brengen.
Bij nader inzien kost het oprichten van zo’n instituut meer dan het zal opleveren, zo is de verwachting. Masteropleidingen worden al aangeboden door de commerciële poot van de hogeschool, Avans Plus BV. Voor sommige masteropleidingen stelt de overheid rijksbekostiging ter beschikking, zoals voor de pedagogische opleidingen; die wil Avans in de bestaande academies onderbrengen.
De nieuwe beleidskeuze betekent, dat de bedrijfsvoering van de bestaande niet bekostigde masteropleidingen van de hogeschool worden ondergebracht bij Avans Plus. De academies blijven verantwoordelijk voor de onderwijsinhoud en ‘desgwenst’ voor de regie. Er komt een werkgroep die de precieze rolverdeling gaat regelen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?