Terug naar overzicht

Wijffels roept op tot Innovatieakkoord 

Binnen een jaar moet er een nationaal Innovatieakkoord worden gesloten. Die oproep deed Herman Wijffels namens het Innovatieplatform bij de presentatie van het rapport ‘Vitalisering van de kenniseconomie’.  
Het belang van een breed gedragen akkoord is dat de vernieuwingsmaatregelen volgens het Innovatieplatform vragen om een ‘actievere en ondernemende houding van alle spelers’. ‘Innoveren vereist durf door alle lagen van de kenniseconomie. Ondernemen betekent risico durven nemen, terwijl in ons land risico mijden een groot goed lijkt.’

De ingrediënten voor zo’n Innovatieakkoord staan eigenlijk al in het rapport. Het zijn weinig verrassende voorstellen, die al geruime tijd opduiken. Zo moet er prestatiebekostiging komen voor universitair onderzoek. Dat stond vorig jaar al in het Wetenschapsbudget 2004. Het Innovatieplatform wil eerst een experiment om 200 miljoen euro uit de eerste geldstroom prestatieafhankelijk over de universiteiten te verdelen. ‘Smart mix’ heet dat in goed Nederlands. Hoe die prestaties worden gemeten moet het kabinet nog vaststellen.  (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?