Terug naar overzicht

200 handtekeningen tegen bouwontwerp Tilburg

Het voorlopige ontwerp voor de nieuwbouw van Avans Hogeschool Tilburg stuit op brede kritiek. Zo’n tweehonderd medewerkers en studenten hebben steun betuigd aan de bezwaren die docent architectuur Gie Steenput drie weken geleden aan de Raad van Bestuur voorlegde.
In een reactie op de kritiek heeft bestuursvoorzitter Harry Koopman laten weten dat hij architectenbureau Hoogland, die het ontwerp heeft gemaakt, heeft uitgenodigd samen met Steenput een openbare les ‘architectuurbeelden’ te presenteren. Die heeft tot nu toe nog niets van Hoogland gehoord.
Overigens benadrukt Steenput, dat zijn kritiek niet in de eerste plaats tegen het werk van de architect is gericht. Hij heeft vooral bezwaren tegen het Plan van Eisen van Avans Hogeschool en de aanpassingen die daarop zijn gemaakt.

De irritatie is extra groot omdat naar zijn mening onvoldoende mogelijkheden zijn gegeven voor serieuze inspraak. In de brief, die als motto heeft meegekregen ‘Is de Avans Hogeschool terminaal?’ schrijft hij: ‘Waarom kan er geen tijd uitgetrokken worden voor het bestuderen van verschillende varianten in plaats van één ruimtelijk concept dat niet meer ter discussie kan gesteld worden maar klaarblijkelijk toch niet alle antwoorden heeft?’
De communicatie richting studenten en medewerkers zou ‘zeer miniem’ zijn geweest. ‘Een vraag tot inzage van plattegronden voor de presentatie van 9 november werd botweg geweigerd. Wij moeten het doen met enkele presentatieflitsen waarop wij dan geacht worden om gevat te reageren.’

Inhoudelijk gaan de bezwaren met name uit naar het ontbreken van projectruimtes, die voor het moderne onderwijs ruim voorhanden zouden moeten zijn. Steenput rekent voor, dat ongeveer honderd groepjes van negen studenten elk twee dagen per week zo’n ruimte nodig hebben. Na enige aanpassing van de plannen, zoals splitsing van vergaderruimtes, zouden maximaal negen projectruimtes gerealiseerd kunnen worden, aldus de briefschrijver. ‘Het gebouw zwelt van de “studeerplekken”, maar deze zijn bijna allemaal gesitueerd in het grote geheel – een open schuur waar de akoestische kwaliteit zeer nauwlettend in het oog zal moeten worden gehouden of docenten en studenten worden binnen de kortster keren knettergek bij het bespreken van de voortgang tijdens de begeleidingen.’
Ook zou het gebouw niet effectief zijn, omdat naar voorbeeld van de universiteit in Sheffield uitgegaan is van avond- en weekendopenstelling. In Sheffield zijn in het weekend gemiddeld duizend studenten op school aanwezig zijn. Steenput rekent voor dat dat naar verhouding één op de achtentwintig is. Op de schaal van Avans Hogeschool Tilburg zou je de school moeten openhouden voor circa 53 studenten. ‘Niet effectief dus.’

In zijn reactie geeft voorzitter Koopman de bezwaarmakers in overweging contact op te nemen met het projectbureau huisvesting, dat de plannen voorbereidt en begeleidt: ‘Binnen de projectkaders kunt u met de medewerkers van het projectbureau ook van gedachten wisselen over de gehanteerde feiten en cijfers.’

Steenput laat van zijn kant weten, dat hij afwacht of er een initiatief voor de voorgestelde openbare les van Hoogstad architecten komt. Hij zal in ieder geval binnenkort nog iets ondernemen, ‘al was het maar omdat hij al die adhesiebetuigers niet in de kou kan laten staan’. Wat zijn vervolgactie behelst laat hij nog even in het midden. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?