Terug naar overzicht

Avans moet over 1999 1,3 miljoen ‘fraudegeld’ terugbetalen

Avans Hogeschool moet volgens de commissie Schutte 1,3 miljoen euro aan bekostiging terugbetalen aan het ministerie van Onderwijs. De hogeschool streek in 1999 dat bedrag te veel op, aldus de commissie in een nieuwe tussenrapportage over de ‘hbo-fraude’.

De hogeschool heeft volgens Schutte teveel bekostiging gekregen door al dan niet bewust te sjoemelen met de inschrijvingen van studenten uit binnen- en buitenland. Ook constateert de onderzoekscommissie onregelmatigheden bij de bekostiging van het deeltijdonderwijs. Het zou daarbij gaan om 432 studenten.
Het tussenrapport heeft alleen betrekking op de bekostiging in het jaar 1999. Die is afgeleid van de peildatum 1 oktober 1997. De totale periode waarover onderzoek wordt gedaan loopt van 1 oktober 1996 tot en met 1 oktober 2002. Daarover wordt later afzonderlijk gerapporteerd.
De Raad van Bestuur gaat niet akkoord met de terugvordering, en heeft in reactie een brief geschreven waarin maar liefst 48 grieven staan vermeld.

Ook bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) trof Schutte onregelmatigheden aan bij de inschrijving van studenten, bij de betaling van het collegegeld en bij het deeltijdonderwijs. Die instelling wordt voor 2,2 miljoen euro aangeslagen. Dat bedrag betreft de de gehele onderzoeksperiode van 1996 tot 2002. In een bijtende schriftelijke reactie bestrijdt collegevoorzitter Marcel Wintels de conclusies van Schutte, en wijst op een onderzoek van accountant Deloitte. Daaruit zou blijken dat er niets aan de hand is op de instelling. Wintels houdt de grootte van de terugvordering zelf op 64.000 euro, een bedrag dat zou zijn ontstaan door een administratieve fout.
Ook bij Hogeschool Zuyd worden fouten geconstateerd. Schutte adviseert staatssecretaris Rutte daar een terugvordering van ruim anderhalve ton vanwege onterechte inkomsten uit inschrijvingen over het bekostigingsjaar 1999.

De Hogeschool van Amsterdam heeft een succesje geboekt. Bij nader inzien trekt de commissie-Schutte een advies in om 360.000 euro terug te vorderen in. Bij een ‘distance learning-project’ bij de opleidingen management, economie en recht (MER) en bedrijfseconomie bleken na nadere toelichting geen ‘onregelmatigheden’ te zijn aangetroffen.

De commissie-Schutte werd in het voorjaar van 2003 geïnstalleerd om extra onderzoek te doen naar de gesjoemel bij de bekostiging in met name het hbo, die eind 2001 bij Saxion Hogescholen voor het eerst aan het licht kwam.
Over een groot aantal hogescholen werd in april van dit jaar een definitief rapport gepubliceerd. Maar enkele instellingen moesten nog nader onder de loep worden genomen om onduidelijkheden op te helderen. Avans Hogeschool was er één van.
De commissie verwacht haar eindrapportage eind februari te kunnen publiceren. (TdO/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?