Terug naar overzicht

Bonden tegen loslaten verlofregeling

De vakorganisaties zijn tegen de versobering van de verlofregeling die de hogescholen willen doorvoeren. Een werkgroep van werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers overlegt over de verschillen van mening.
In de inzet van de werkgevers voor de cao-onderhandelingen 2004, die 9 december zijn gestart, wordt voor ‘versobering en versimpeling’ van de regeling gepleit terwille van meer flexibiliteit. De bonden voelen daar niets voor. Zij menen dat de bestaande regeling genoeg flexibiliteit biedt, maar dat de mogelijkheden niet goed worden benut.
Behalve de werkgroep verlofregeling gaan nog drie werkgroepen aan de slag over loondoorbetaling in het tweede ziektejaar, zorgverzekering en technische aanpassingen van de cao.

De cao-onderhandelingen bestrijken de periode vanaf 1 januari 2004 tot tenminste 1 mei 2005. Ze zijn pas deze maand van start gegaan, omdat de vakcentrales in het voorjaar alle overleg hadden opgeschort wegens het conflict met het kabinet. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?