Terug naar overzicht

CDA wil opheldering over verlaten meerwaarde-eis

 Dit voorjaar bepaalde de Tweede Kamer dat alleen opleidingen met een duidelijke meerwaarde zouden mogen experimenteren met selectie aan de poort. Hoewel die meerwaarde nog nergens is aangetoond en alleen verondersteld wordt, kregen de aanvragers toch subsidie van staatssecretaris Rutte. Tot verbazing van het CDA. 
Tweede-Kamerlid Cisca Joldersma (CDA) vindt het vreemd dat de commissie-Korthals, die de aanvragen beoordeelde, de harde eis van een Kamermeerderheid heeft laten varen. ‘Ik zal niet meteen zeggen dat de staatssecretaris een probleem met het CDA heeft, maar ik ga wel om toelichting vragen. Het is natuurlijk wel een beetje raar dat we ergens nadrukkelijk om vragen en er vervolgens niets van terugzien.’

De onderwijswoordvoerder van het CDA is overigens best tevreden met het werk van de commissie-Korthals. ‘Ze zijn zorgvuldig en kritisch te werk gegaan. Dat er in het rapport opmerkingen terug te vinden zijn over aanvragen voor opleidingen die maar net het standaardniveau halen met de voorgestelde plusprogramma’s, geeft voor mij aan dat we terecht op terughoudendheid hebben gehamerd in deze discussie. Het geeft ook aan dat Nederland snel werk moet maken van topopleidingen, want die zijn er eigenlijk nog nauwelijks.’

Het was Joldersma die dit voorjaar Ruttes voorloper Annette Nijs het vuur aan de schenen legde in het debat over de toekomst van het hoger onderwijs. Nijs wilde selectie invoeren, en met haar een kamermeerderheid van PvdA, VVD en LPF. Maar regeringspartijen D66 en CDA wilden daar niet zonder meer van weten: de eisen waaraan een opleiding moest voldoen om te mogen selecteren en een hoog collegegeld te rekenen moesten eerst maar eens duidelijk worden vastgelegd. Pas daarna zou er een definitief ‘ja’ kunnen klinken.  
De term die de twee regeringspartijen daarbij gebruikten was ‘erkende, evidente meerwaarde’. En laat dat nu juist de term zijn waarmee de commissie-Korthals, die de aanvragen tegen het licht hield, niet uit de voeten kon. Commissielid Rob Reneman gaf onlangs in een interview aan dat de opleidingen op hun potentiële meerwaarde beoordeeld zijn. 

Ook studentenorganisatie ISO is verbaasd over het feit dat staatssecretaris Rutte de selectieplannen onder deze voorwaarde groen licht geeft. De bond vindt dat het ontbreken van de meerwaarde de seinen op rood had moeten zetten.  (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?