Terug naar overzicht

Dames studeren sneller dan heren

Van techniek tot aan gezondheid: in het hele hoger onderwijs halen vrouwen betere resultaten dan mannen. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse emancipatiemonitor van het Centraal Bureau van de Statistiek.

Maar liefst 63 procent van de hbo-studentes haalt binnen vijf jaar haar diploma, terwijl minder dan de helft van de jongens daarin slaagt. Aan de universiteit is 57 procent van de meisjes na zes jaar klaar, tegenover 41 procent van de jongens. Deze verhoudingen liggen overigens al jaren hetzelfde.
Vooral in de pedagogische hbo-opleidingen zijn de verschillen opvallend. De helft van de vrouwen heeft na vijf jaar haar diploma. Onder mannen is dat niet eens een kwart. In het gezondheidsonderwijs is 67 procent van de dames na vijf jaar klaar, tegenover 47 procent van de heren.
Maar zelfs in technische hbo-studies zijn de vrouwen iets sneller, al is het verschil daar niet groot. Van alle techniekmeisjes heeft 63 procent na vijf jaar haar bul op zak. Onder jongens is dat zes procent minder.

In het hoger beroepsonderwijs studeren sinds 1997 meer vrouwen dan mannen. In 2002 vormden zij 51 procent van alle hbo-studenten. De toename van vrouwen is het sterkst in de landbouwstudies, waar zij tegenwoordig meer dan twee vijfde vormen, terwijl dat in 1990 nog maar een kwart was.
Op dit moment studeren evenveel mannen als vrouwen in het hoger onderwijs. In veel andere landen van de Europese Unie studeren vrouwen vaker dan mannen. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?