Terug naar overzicht

Dreigend tekort van tien miljoen

Als in de uitgaven niet wordt bijgestuurd dreigt Avans in 2005 tien miljoen euro meer uit te geven dan er binnenkomt. De hogeschool moet inkrimpen. Dat heeft de Raad van Bestuur bekend gemaakt. Met de bonden is afgesproken dat tot september 2005 geen gedwongen ontslagen zullen vallen.
Vorige week donderdag en vrijdag zijn de medewerkers door de directies van academies en diensteenheden op de hoogte gesteld.

De tekorten – circa negen procent op de totale begroting – zijn het gevolg van teruglopende inkomsten en niet gerealiseerde bezuinigingen. Verlies van marktaandeel (stagnerende studentenaantallen) is verantwoordelijk voor een tegenvaller van twee miljoen euro, overheidsbezuinigingen voor nog eens twee miljoen euro. Aan overige opbrengsten (voornamelijk commerciële activiteiten) komt anderhalf miljoen minder binnen dan begroot. Twee miljoen euro aan verplichtingen, die volgens plan in 2003 en 2004 eigenlijk hadden moeten worden wegbezuinigd, drukken op de uitgaven. Diverse andere tegenvallers zijn verantwoordelijk voor tweeëneenhalf miljoen euro dreigende overschrijding.
Sommige acadamies en diensteenheden hebben grotere tekorten dan andere. Zo ziet de Academie voor Algemeen en Financieel Management in Breda zich voor een dreigende budgetoverschrijding van zo’n vijftien procent gesteld. Ook de Diensteenheid Personele en Administratieve Ondersteuning en het Leer- en Innovatie Centrum (LIC) hebben stevige tekorten. Naar deze eenheden zijn in de herstructurering van het afgelopen jaar veel medewerkers uit de voormalige faculteiten en academies overgeplaatst.

De Raad van Bestuur roept de academies en diensteenheden op tot ‘actie’ om het tij te keren. Uiterlijk 15 januari moeten zij een bijgestelde ‘zuinige’ begroting indienen Als die eenmaal is vastgesteld, moeten ze daar binnen blijven. Mocht dat door verplichtingen onmogelijk zijn, dan moeten ze een actieplan aan de Raad van Bestuur voorleggen, waarin staat aangegeven hoe de problemen in loop van 2005 en 2006 worden opgelost. Een meerjarenformatieplan moet daarbij aangeven hoe het personeelsbestand moet worden ingekrompen.
‘Voorlopig’ vallen er geen ontslagen, zo laat de Raad van Bestuur weten. Men wil het personeelsbestand verkleinen door mobiliteit en natuurlijk verloop te bevorderen, en geen vacatures te stellen of deze intern te vervullen. Tijdelijke aanstellingen worden niet in vaste aanstellingen omgezet.
Ook wordt opgeroepen tot een ‘stofkam-operatie’, die tot doel heeft zuiniger met uitgaven om te springen. Men wil besparen op abonnementen, software, kantoormaterieel, scholing, advisering, vergaderen en ‘extraatjes’; als gevolg van centrale inkoop hoopt men eveneens voordeel te behalen. ‘Anders werken’ moet de hogeschool efficiënter maken. Bijvoorbeeld door meer samenwerking bij onderwijsvernieuwing tussen de academies en het LIC.
De inkomsten moeten omhoog, onder andere door meer opbrengsten uit ‘dienstverlening’, betere werving en beperking van uitval van studenten.

De Raad van Bestuur wil zelf ook bijdragen. Behalve door sturing aan de operatie ook door ‘het goede voorbeeld geven in kostenreductie’. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?