Terug naar overzicht

Eén op de vijf haakt af bij hoog collegegeld

Als studenten veel meer collegegeld moeten gaan betalen bij studievertraging, haakt twintig procent van hen af. Dat blijkt uit een onderzoek dat het ISO uitvoerde onder vijfhonderd studenten.
De studentenorganisatie wilde weten wat haar achterban vindt van de wijzigingen in de bekostiging die staatssecretaris Rutte eind deze week door de Tweede Kamer wil loodsen. Die behelzen onder meer een drie maal hoger collegegeld voor iedere student die meer dan anderhalf jaar vertraging oploopt. Voor één op de vijf studenten zou die maatregel aanleiding zijn de studie voor de feitelijke afronding te staken. Bovendien zegt achttien procent niet aan een masteropleiding te beginnen als de studietijd beperkt is.

Onder de vijfhonderd geënquêteerden bestaat weinig begrip voor de voorstellen van Rutte. Slechts elf procent billijkt een collegegeldverhoging met duizend euro, terwijl vier procent een collegegeld van 4500 euro acceptabel vindt.
Overigens zien de ondervraagden zichzelf nauwelijks gebruik maken van de mobiliteit die Rutte met zijn nieuwe voorstel vergemakkelijkt. Maar liefst zeventig procent verwacht niet over te zullen stappen naar een andere instelling als het eigen onderwijs niet voldoet.

Samen met de LSVb verzet het ISO zich tegen de voorgenomen ’treuzeltijd’ van anderhalf jaar. De studentenbonden willen drie jaar uitloop. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?