Terug naar overzicht

‘Geef raden van toezicht meer bevoegdheden’

De Onderwijsraad wil dat de bevoegdheden van raden van toezicht in het hoger onderwijs worden verruimd en gepreciseerd. Er moet bovendien een landelijke vereniging van toezichtsraden komen, waarmee een platform wordt gecreëerd voor kennisuitwisseling op dat niveau.

Omdat door deregulering en schaalvergroting het belang van intern toezicht toeneemt, nam de Onderwijsraad het gehele onderwijs op dit punt eens goed onder de loep. Voor het hoger onderwijs voorziet het adviesorgaan een verschuiving, omdat in de toekomst vaker verantwoording moet worden afgelegd aan andere partijen dan het rijk. Immers studenten, wetenschappelijke organisaties en bedrijfsleven worden als geldschieters steeds belangrijker.
In het hoger onderwijs deed de Onderwijsraad onderzoek bij Saxion Hogescholen en de Rijksuniversiteit Groningen. Bij Saxion wordt sinds de hbo-fraude die daar aan het licht kwam hard gewerkt aan scherper toezicht. De Onderwijsraad zelf pleit voor betere informatievoorziening en een scherpere toezichtagenda. Ook zijn de sanctiemogelijkheden bij Saxion te grof en te beperkt. Op dit moment kan de raad van toezicht alleen maar bestuursleden ontslaan.
Wat betreft de casus bij de RUG houdt de Onderwijsraad zich wat meer op de vlakte, onder meer omdat de discussie over medezeggenschap in het wetenschappelijk onderwijs nog in volle gang is. De Onderwijsraad vraagt zich wel af of de huidige structuur van medezeggenschap nog van deze tijd is. Door de toenemende concurrentie tussen instellingen komt de openheid onder druk te staan. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?