Terug naar overzicht

Help, mijn opleiding is afgekeurd!

Over drie jaar moeten alle opleidingen in het hoger onderwijs geaccrediteerd zijn. Maar wat gebeurt er met studenten en personeel als een opleiding het felbegeerde keurmerk niet haalt? Onderwijsadvocaat Wilco Brussee vreest het ergste.
Als een opleiding niet wordt goedgekeurd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) krijgt zij een herkansing. Er mogen dan tijdens de ‘herstelperiode’ geen nieuwe studenten worden aangenomen. De kans dat de opleiding dit overleeft is erg klein. Met alle gevolgen van dien voor studenten en personeel.
Bij de totstandkoming van de wet hield de toenmalige minister van Onderwijs Hermans de Tweede Kamer voor dat studenten niet de dupe mogen worden van negatieve accreditatie. Wie studievertraging oploopt zou daarvoor schadeloos moeten worden gesteld door zijn instelling.

Maar volgens Brussee zullen instellingen heus geen geld gaan uitdelen: ‘Toon maar eens aan dat je werkelijk schade hebt opgelopen. En hoe weet je dat die schade drie maanden is, en niet twee weken?’
Studenten zullen nog hard moeten vechten voor hun vergoeding. Volgens Hermans moet het ministerie de studenten schadeloos stellen als de instelling geen vergoeding kan betalen. Maar zal de huidige minister die belofte nakomen? Brussee: ‘De uitspraken van Hermans staan niet in de wet.’

Studentenbond ISO staat klaar om gedupeerde studenten bij te staan, zegt voorzitter Madelein Hofmijster. De bond pleitte eerder dit jaar voor een noodfonds waaruit instellingen de klap kunnen opvangen, maar dat voorstel heeft weinig bijval gekregen.

Werknemers komen er waarschijnlijk beter vanaf dan studenten, verwacht Brussee. ‘Onderwijskwaliteit is de eindverantwoordelijkheid van het bestuur. Misschien heeft het onder sommige besluiten te gemakkelijk zijn handtekening gezet. Als een opleiding verdwijnt sluit ik niet uit dat ontslagen werknemers een claim kunnen indienen bij de instelling. Die mensen zullen waarschijnlijk op een andere plaats binnen de instelling weer aan het werk moeten.’
Onderwijsvakbond Abvakabo zal ontslagen werknemers met raad en daad bijstaan. ‘Eerlijk gezegd verwacht ik niet dat het binnenkort al zover is’, zegt onderhandelaar Arno Lammeretz, ‘maar in voorkomende gevallen zullen we het college van bestuur verantwoordelijk houden voor het gevoerde beleid.’ (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?