Terug naar overzicht

Hogescholen mogen experimenteren met selectie

Hogescholen kunnen definitief doorgaan met hun selectie-experimenten. Staatssecretaris Rutte bekrachtigde de door de commissie-Korthals voorgedragen programma’s deze week met een brief aan de Tweede Kamer. Het hbo experimenteert met de selectie van topstudenten, maar ook met hoger collegegeld en flexibele toelating.  

Bij selectie in het hoger onderwijs denken de meeste mensen aan topstudenten. Maar bij Fontys Hogescholen en bij Windesheim zullen in 2006 ook scholieren worden toegelaten die niet eens het vereiste diploma hebben. Studenten worden geselecteerd op basis van tests die hun niveau bepalen en aan de hand daarvan wordt een bijspijkerprogramma opgezet. Woordvoerder Belksma van de Windesheim: ‘We werken al een tijdje aan deze tests. In 2006 moet het programma voor elke opleiding toepasbaar zijn. Het mechanisme dat we hanteren is universeel, maar per studie verschillen de accenten waarop je test wel een beetje.’
Aan de andere zijde van het selectiespectrum bevindt zich de Haagse Hotelschool. De opleiding zit in de internationale voorhoede van het hotelonderwijs en dat is voor de commissie-Korthals een goede reden om toestemming te geven voor een collegegeldverhoging met driehonderd euro. Toch is de meerwaarde van de Haagse Hotelschool niet onomstotelijk aangetoond. De commissie meent echter dat de extra financiële impuls daarin verandering kan brengen. 

De Hogeschool Zuyd gaat vanaf 2006 honderd euro extra collegegeld vragen voor de opleiding fysiotherapie. Deze geringe verhoging wordt direct in de kwaliteit van de opleiding gestoken: de studiebegeleiding wordt intensiever en er worden meer sociale activiteiten voor de studenten ontplooid. 

Ook Hogeschool Inholland doet mee met de experimenten. Voor de pabo kreeg ze toestemming studenten te selecteren, en voor een bepaald traject binnen management, economie en recht (MER) mag de instelling geselecteerde studenten een collegegeld van rond de vierduizend euro vragen. Maar dan heb je volgens voorlichter Nysingh ook wat.  ‘Het gaat om een snelle bacheloropleiding business administration die je in drie jaar afrondt. Daarna ga je nog een jaar naar Universiteit Nyenrode om een mastertraject te volgen.’ Maar de driejarige opleiding is alleen toegankelijk voor vwo’ers. ‘Havisten kunnen het traject ook volgen, maar dan duurt het vier jaar. Het vwo-traject dat we voor de selectieproef hebben ingezet en dat we samen met onze particuliere partner Nyenrode aanbieden, moet nog voor overheidsbekostiging in aanmerking komen. Omdat het via onze licentie als bekostigde hogeschool loopt, verwachten we geen problemen. Mocht het met die bekostiging niet lukken, dan gaan we via de particuliere tak van Inholland gewoon door met het traject.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?