Terug naar overzicht

Kabinet gaat door met bèta/techniekprojecten

Het kabinet trekt zich niets aan van de kritiek dat het opleiden van meer bèta- en techniekstudenten geen zin heeft. De regering wijst op de grote vraag naar bèta’s en technici in 2010. Projecten van het Platform Bèta/Techniek gaan daarom onverminderd door.

Ministers Van der Hoeven (Onderwijs) en Brinkhorst (Economische Zaken) schrijven de Tweede Kamer deze week dat door vergrijzing, economische groei en grote innovatieve ambities in 2010 vijftien procent meer afgestudeerde bèta’s nodig zijn. Om dit te bereiken trekt het kabinet in het komend jaar 32 miljoen euro uit aan fondsen en projecten voor bèta- en techniekonderwijs, in 2007 loopt die investering op naar een jaarlijkse 60 miljoen euro voor dergelijke initiatieven.
Daarmee reageert het kabinet op conclusies uit een vorige maand verschenen rapport van het Centraal Planbureau. Dat stelde eind november dat van een bètatekort in Nederland eigenlijk geen sprake is, en dat de lange termijn vraag opgevangen zou kunnen worden via werving in het buitenland. Vertegenwoordigers van innovatieverenigingen en werkgeversorganisatie VNO-NCW lieten zich kritisch uit over de CPB-conclusies. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?