Terug naar overzicht

Kim Toering (LSVb) vreest verschraling

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is bang dat het bekostigingsplan van Rutte tot minder keuzevrijheid voor studenten zal leiden. ‘Er dreigt een verschraling van het onderwijslandschap.’

LSVb-voorzitter Kim Toering ontkent niet dat de idealen van de bond het lobbywerk wel eens in de weg kunnen zitten. ‘Maar aan eindeloos pragmatisme heb je uiteindelijk ook niets. Wij hebben onze idealen en proberen vanuit die achtergrond het maximaal haalbare binnen te halen. Wat ons betreft is dat op dit moment Ruttes vraagbekostiging plus drie jaar uitlooptijd voor trage studenten. Voor minder dan drie jaar doen we het niet.
Goede keuzevakken zullen verdwijnen omdat veel studenten bang zullen zijn dat die hun te veel tijd gaan kosten. Instellingen zullen steeds feller gaan strijden om de gunst van de student en zullen nog meer gaan investeren in hun “voorgevel”. Nog meer reclame dus.’

Om de ‘cursusduur+3-eis’ binnen te halen, wordt er stevig gelobbyd door de bond. Dagenlang liep Toering de deur plat bij de Tweede Kamer. ‘Eigenlijk hebben we een heel logisch verhaal’, vindt de voorzitter. ‘Want de bekostiging van instellingen is voor zeven jaar geregeld, de studiefinanciering ook, alleen de bekostiging die studenten meekrijgen eindigt voor de meeste opleidingen na vijfenhalf jaar. Dat is gek. En financiële prikkels voor studenten hebben we echt al. Je studiefinanciering is beperkt, en een studie moet in tien jaar tijd zijn afgerond. Nog een drukmiddel erbij is heus niet nodig.’

Toch is het ook voor de LSVb-voorzitter moeilijk te verkroppen dat veel studenten in de verkeerde studie blijven hangen, en dat er nog altijd studenten rondlopen die meer geïnteresseerd zijn in bier dan in studiepunten. ‘Mensen die op de verkeerde plek zitten, hou je toch. Maar je kunt een hoop ellende voorkomen door de voorlichting te verbeteren, het onderwijs intensiever en uitdagender maken, en docenten bij te scholen die nu slaapverwekkend zijn. Voor die paar feestvierders moet je niet de hele studentenpopulatie straffen.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?