Terug naar overzicht

Lectoren mogen blijven

Er komt meer geld voor lectoren in het hoger beroepsonderwijs. Zij zullen voortaan vanuit het reguliere hbo-budget betaald worden. Dat staat in een convenant dat de HBO-raad en staatssecretaris Rutte hebben ondertekend.
Op dit moment is er jaarlijks ongeveer dertig miljoen euro subsidie voor lectoren. Via het nieuwe bekostigingsmodel wil Rutte dat budget verruimen. Hij verwacht dat de lectoren in de komende vier jaar 174,6 miljoen euro kunnen krijgen.
Hiermee worden kennis en innovatie officieel een kerntaak van het hbo. Er volgen nog afspraken over de kwaliteitszorg, de benoeming van lectoren en de verdelingssystematiek.

Harde toezeggingen heeft Rutte overigens niet gedaan. De daadwerkelijke begroting kan anders uitvallen.
Deze zomer leverde MKB-Nederland forse kritiek op de lectoren. Ze zouden geen bruikbare kennis aan het midden- en kleinbedrijf leveren en in dit opzicht hun doel voorbijschieten. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?