Terug naar overzicht

Minder geld voor slecht onderwijs

Een hoog collegegeld voor trage studenten? Oké, maar dan moeten hun opleidingen wel goed onderwijs bieden.

De Tweede Kamer wil meer openheid over onderwijskwaliteit en minder subsidie voor slecht presterende instellingen.
Staatssecretaris Rutte gaat er bij zijn nieuwe bekostigingsplannen vanuit dat de markt zijn zegenende werk zal doen. Studenten die ontevreden zijn over hun opleiding zullen hun leerrechten bij een betere opleiding verzilveren. De meeste politieke partijen vinden dat geen gekke gedachte, bleek in het Kamerdebat van afgelopen week. Wel willen ze dat het vrije spel der krachten een handje geholpen wordt.

Zo vroeg VVD-woordvoerder Visser de staatssecretaris om meer openheid over onderwijskwaliteit, zodat zij hun opleidingskeuze zorgvuldig kunnen afwegen. ‘Studenten moeten kunnen zien wat opleidingen presteren. De Verenigde Staten kent de “students right to know act” en daarmee wordt bijvoorbeeld geregeld dat de rendementen van instellingen openbaar zijn. Dan is meteen duidelijk of er iets mis is.’
Het CDA gaat een stapje verder. Kamerlid Joldersma wil dat ook de hoogte van de standaardbekostiging van hogescholen en universiteiten afhankelijk wordt van de geboden kwaliteit. ‘Zaken als studeerbaarheid en medezeggenschap kun je vastleggen in een instellingsaccreditatie. Universiteiten en hogescholen moeten dan gewoon aan een aantal eisen voldoen.’

Staatssecretaris Rutte kondigde al eerder aan dat hij de vaste bekostiging van instellingen mede afhankelijk wil maken van geleverde prestaties. Hij bekijkt nu of hij deze maatregel sneller kan invoeren. (HOP/TdO)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?