Terug naar overzicht

Minder voortijdige schoolverlaters

Voor het eerst in jaren is het aantal scholieren dat voortijdig stopt in het beroeps- en voortgezet onderwijs gedaald. In 2003 werden bijna 64.000 schoolverlaters geregistreerd, tegen ruim 70.000 het jaar daarvoor. Een daling van bijna 10 procent.

De drop-outproblematiek krijgt veel aandacht in politiek Den Haag. Staatssecretaris Rutte wil dat het aantal uitvallers in 2006 is teruggebracht naar 35.000. Om dat de bereiken worden de schoolverlaters in kaart gebracht en is er begeleiding die de jongeren weer in de schoolbanken moet helpen of voor een passende baan zorgt. In 2003 lukte dat met 20.000 jongeren. Maar liefst 62 procent van die ging terug naar school, de rest ging aan het werk.

Komend jaar investeert het ministerie van Onderwijs 2,5 miljoen euro in projecten die het aantal drop-outs verder moet verminderen. Voor 2006 is 5 miljoen gereserveerd voor de bestrijding van dit probleem. De Onderwijsraad pleitte deze week voor een door het rijk gefinancierde test, waarbij de vaardigheden van de schoolverlaters worden onderzocht. Op basis daarvan zou vervolgens een maatwerkprogramma moeten worden aangeboden, om de drop-out alsnog een goede startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te bezorgen. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?