Terug naar overzicht

Nederlandse scholier is top

Nederlandse scholieren blijken internationaal goed te scoren. Vooral op het gebied van natuurwetenschappen, wiskunde en lezen.
Dat blijkt uit een onderzoek onder 250.000 scholieren van vijftien jaar, uitgevoerd in de eenenveertig landen die deel uitmaken van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
In de ranglijst die de organisatie van de ontwikkeling van scholieren maakte, scoort Nederland een vierde plaats. Hongkong komt als beste uit de bus, terwijl Finland de beste onder de Europese landen blijkt.

Behalve wiskunde, natuurwetenschappen en lezen is ook het vermogen om probleemoplossend te denken hoogontwikkeld bij de jonge Nederlandse scholier. Frappant is overigens dat het niveau van wiskunde bij scholieren in Nederland uitstekend is, maar dat het tevens één van de minst populaire vakken blijkt. Maar liefs tachtig procent van de in het OESO-onderzoek opgenomen scholieren heeft weinig trek in het vak.

Naast de vierde plek van Nederland verbleekt de score van de Duitsers enigszins. Zij zitten met het niveau van hun scholieren in de middenmoot en eindigen op de negentiende plek van de OESO-ranglijst. De Belgische scholieren eindigen als achtste, maar daarbij moet wel worden opgemerkt dat de score van de Vlamingen omlaag wordt getrokken door de Waalse scholieren.

Als het gaat om het rendement, hoort het Nederlandse onderwijs eveneens bij de top acht van de OESO-landen. Voor de hoge prestaties wordt relatief weinig geld uitgegeven. In de meeste landen die in het onderzoek zijn meegenomen, is de verhouding tussen financiële investeringen en kwalitatief goede scholieren niet zo scherp.
Kritischer is het document over de kwaliteitsverschillen tussen individuele scholen. Die namen de laatste tijd sneller toe dan elders. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?