Terug naar overzicht

Onwillige pennenlikkers tergen gehandicapte studenten

Het vinden van een stageplaats is vaak het grootste probleem voor studenten met een handicap. Dat bleek op het congres van de stichting Handicap & Studie.
Ongeveer een derde van hen loopt daarop vast, schat de stichting. Maar ook bij de instellingen zelf schort nog het een en ander.

De wet gelijke behandeling voor gehandicapten is er al. Het komt nu vooral op de uitvoering aan, zo bleek uit de vele verhalen van de aanwezige studenten. Want er worden nogal eens wonderlijke beslissingen genomen. Een intake-commissie wees bijvoorbeeld iemand af voor de studie maatschappelijk werk & dienstverlening, omdat ze slechthorend was. ‘Ik legde uit dat ik voor doven wilde werken, maar daar luisterden ze niet naar’, aldus de studente. ‘Wie is hier nou doof?’

Felix Rottenberg, voormalige lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, was de betrokken gespreksleider van een forum met vier kamerleden. Rottenberg hekelde vooral de bureaucraten. ‘Gehandicapten zijn een soort administratiekantoren, zo veel papierwerk moeten ze invullen. Dat komt door die kerels van vijftig, door onwillige pennenlikkers die “kan niet” zeggen. Ze zouden moeten zeggen: ja, tenzij.’

De uitkeringsinstantie UWV, waar gehandicapten vergoedingen moeten aanvragen, was mikpunt van spot. ‘Is een studie echt nodig?’, had één van de medewerkers eens gevraagd. Van een andere student hadden ze het dossier al drie keer zoekgemaakt. Staatssecretaris Rutte, die na het forum met Rottenberg in gesprek ging, hoorde het vol afgrijzen aan. ‘De UWV is voortgekomen uit een fusie van zes instanties’, legde hij uit. ‘Het is überhaupt een wonder dat die uitkeringen nog worden overgemaakt.’

Rottenberg deed zijn best, maar het lukte niet om Rutte harde uitspraken te ontlokken. Wel deed de staatssecretaris de toezegging dat hij in het voorjaar met een plan van aanpak komt: ‘Er zijn twee smaken. Je kunt afdwingen dat iedere instelling één of twee mensen in dienst neemt die alleen maar drempels weghalen. Je kunt ook draagvlak creëren en het ze op hun eigen manier laten oplossen. Het is een kwestie van beschaving om in elk geval het goed te regelen.’
Hij wilde echter niet toezeggen dat hij de drie miljoen euro subsidie, waarmee de instellingen de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor gehandicapten moeten verbeteren, volgend jaar opnieuw zal toekennen. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?