Terug naar overzicht

Pauzes voor docenten terug, lestijd korter

Docenten krijgen hun ochtend- en middagpauze terug, maar de lestijden worden wel verkort van 50 naar 45 minuten. Dit geldt voor de academies aan de Hogeschoollaan, Lovensdijkstraat en Verbeetenstraat in Breda. Er is grote weerstand tegen dit besluit.

Uit reacties uit academies blijkt dat zij de roosterwijzing niet zien zitten, omdat de effectieve lestijd erdoor verkort wordt. De academieraden van de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM), die van de Academie voor Marketing en Business Management (AMBM) de Academie voor ICT en Media (AIM) stuurden hierover boze brieven naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Avans Hogeschool. Die heeft namelijk deze wijziging voorgesteld aan de Raad van Bestuur.
Dit schooljaar zijn de roosters zo aangepast dat het kwartiertje pauze voor docenten, ’s ochtends en ’s middags, verviel. Hierover was veel gemopper. Op verzoek van de GMR heeft de Raad van Bestuur besloten deze korte pauzes terug in te voeren. Gevolg is wel dat de lesuren nu 45 minuten worden. De wijziging geldt voor het derde en vierde kwartaal van dit schooljaar.

In de brief van de raad van de AAFM staat dat door deze roosteraanpassing onderwijsprogramma’s en tentamens gewijzigd moeten worden. Dat kost tijd. De raad vindt ook dat het moment van veranderen verkeerd. ‘Het draait nu goed. Het is een gouden regel dat je dan niet tussentijds dingen moet gaan aanpassen’, zegt Michiel Adriaansen, voorzitter van de academieraad van de AAFM. Hij vreest dat door de verkorting van de lestijd, de effectieve lestijd te kort wordt.
In de brief van de raad van de AMBM wordt nog opgemerkt dat voor docenten die van de Hogeschoollaan naar de Lovensdijkstraat moeten lopen, de effectieve lestijd nog maar 35 zal zijn.
De AAFM-raad vindt bovendien dat de wijziging niet correct tot stand is gekomen. De GMR had volgens de raad op z’n minst de raden om advies moeten vragen.
Voorzitter van de GMR, Ab Bobbink, vindt de kritiek van de academies te laat komen. ‘Al voor de zomervakantie heeft de Raad van Bestuur in een notitie geschreven dat de effectieve lestijd 45 minuten zou worden. Er werd 50 minuten geroosterd zodat er 5 minuten overlooptijd zou zijn, maar dat blijkt helemaal niet nodig omdat vaak twee lesuren achter elkaar worden gegeven en daarna in de pauze van plek gewisseld kan worden.’
Bobbink zegt dat de GMR deze wijziging juist op verzoek van de docenten heeft voorgesteld, omdat die er van baalden dat de pauzes waren weggevallen. Die zijn nu weer terug en dat was de insteek van het hele verhaal. Bobbink: ‘Mij bekruipt nu sterk het gevoel dat het nooit goed is. Maar teruggaan naar de oude situatie is ook niet mogelijk.’ In deze tijd is het volgens de voorzitter belangrijk dat er strakker geroosterd kan worden, zodat effectiever van tijd en beschikbare ruimte gebruik gemaakt kan worden. ‘Vijftig minuten les én pauzes kan gewoon niet meer.’
Hij geeft wel toe dat de GMR de achterban om zijn mening had moeten vragen, maar daar was volgens de voorzitter geen tijd voor.
Bij Sociale Studies en de Academie voor Gezondheidszorg is volgens Bobbink geen kritiek op het nieuwe rooster. Vóór de verandering van het lesrooster dit schooljaar, hadden zij al lesuren van 45 minuten. Zij gaan dus terug naar de oude situatie.
Een werkgroep gaat bekijken hoe de roostertijden er volgend jaar uit moeten gaan zien. In ’s-Hertogenbosch zijn ook lestijden van 45 minuten, maar daar wordt na elk lesuur een overlooptijd van 5 minuten ingeroosterd. Avans Hogeschool Tilburg heeft lesuren van 50 minuten (inclusief 5 minuten overlooptijd) en nog twee keer vijftien minuten pauze. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?