Terug naar overzicht

Plan Sociale Studies: zittende docenten wijken voor nieuw personeel

Bij de Academie voor Sociale Studies moet de komende jaren een aantal medewerkers verdwijnen. Omgerekend gaat het om ruim tien volledige banen. Daar komen nieuwe docenten voor in de plaats.

Dit is de kern van het Plan Maatwerk Sociale Studies, dat de directie aan de academieraad heeft gestuurd. Met deze maatregelen wil de directie een kwaliteitsimpuls verkrijgen. ‘Enig verloop is gewenst omdat je jezelf moet vernieuwen. Organisaties zonder verloop vind ik niet gezond’, zegt directeur Paul Appel.

Daarbij kampt de academie met een ‘kwaliteitsprobleem’: zo’n vijf tot zes fte’s aan menskracht is niet of niet volledig inzetbaar. Dit komt voor een deel uit ‘de veranderde behoefte van het onderwijs’ en voor een deel is het ‘historisch bepaald’, zo staat in het projectvoorstel.

Ook de reorganisatie die de Bredase tak van de academie achter de rug heeft, is aanleiding tot het vernieuwen van personeel. Appel: ‘Na de reorganisatie moeten we de balans opmaken. We moeten ons afvragen of we een goede mix van docenten hebben. Of de verhouding tussen specialisten en generalisten goed is. Dat soort overwegingen.’

Dit studiejaar zal een zelfassessment plaatsvinden bij alle medewerkers door middel van een elektronische enquête. Dat moet een totaalbeeld geven van de competenties alsmede de wensen over de inzet en de ontwikkeling van het personeel.
Voor de groep docenten die uiteindelijk moet vertrekken, worden maatwerkprogramma’s aangeboden. Verwacht wordt dat de helft in een ander onderdeel van Avans Hogeschool een functie kan krijgen terwijl de andere helft elders aan de slag moet. Het project zal in 2008 zijn afgerond. ‘We gaan de competenties meten en individuele gesprekken voeren. Er zijn nu nog geen namen bekend over wie het gaat’, zegt directeur Appel.

In de versie van het Plan Maatwerk Sociale Studies die de academieraad heeft gekregen, is er sprake van een boventalligheid van ruim vijf fte’s. Dit is een erfenis van het Bredase cluster sociaal-agogische studies, dat voor de fusie met de Bossche partner in een reorganisatie was verwikkeld. Maar per 1 januari is dit probleem nagenoeg opgelost, zegt directeur Paul Appel. ‘Eigenlijk hebben we geen overformatie meer. Dat is een gunstige ontwikkeling.’ (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?