Terug naar overzicht

‘Raad van Bestuur moet kloof met werkvloer verkleinen’

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is bezorgd over de afstand tussen de Raad van Bestuur (RvB) en de werkvloer: bij de opvolging van vertrekkend RvB-lid Jos Ossewaarde zou daar rekening mee moeten worden gehouden.
De GMR heeft dat geschreven in een brief aan de Raad van Bestuur, waarin men reageert op het beoogde profiel van de nieuw aan te trekken bestuurder. Die zou vooral een financiële invalshoek moeten inbrengen, vinden de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Avans Hogeschool. Maar de medezeggenschapsraad mist juist affiniteit met onderwijs en human resource management.
De GMR zet zich niet per se af tegen het zoeken naar een financieel zwaargewicht, maar vindt dat dan in de verdeling van de bestuurlijke portefeuilles meer aandacht moet worden gegeven aan de relatie met de werkvloer.
Gebeurt dat niet, dan zullen de in het meerjarenbeleidsplan omschreven doelstellingen niet woorden gehaald, voorspelt de GMR. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?