Terug naar overzicht

2,5 Miljoen subsidie voor kennisuitwisseling Eindhoven

Staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken stelt ruim 2,5 miljoen euro beschikbaar voor de bouw en exploitatie van het bedrijfsverzamelgebouw voor (door)starters op de High Tech Campus in Eindhoven.
Het gebouw zal een spilfunctie vervullen in een netwerk waarin hoogwaardige kennis wordt uitgewisseld tussen bedrijven, de onderzoeksfaciliteiten van Philips en de kennisinstellingen in de regio, waaronder de TU Eindhoven. De totale kosten voor het gebouw en de inrichting bedragen 8,7 miljoen euro. Regionale overheden dragen 3,5 miljoen euro bij. 

Het ministerie ondersteunt innovatieve projecten in de zogeheten hot spots: de erkende sterke innovatieregio’s. Daarvan liggen er twee in de Randstad, een in Zuidoost-Nederland en een in Oost-Nederland.  (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?