Terug naar overzicht

Academie betaalt zelf interim-directeur

De tijdelijke adjunct-directeur bij de Academie voor Management en Bestuur (AMB) in Den Bosch wordt per 1 januari van dit jaar door de academie zelf betaald. Dat zei directeur Dick te Boekhorst gisteren na vragen van de academieraad.

De academieraad heeft het punt op de agenda gezet omdat onduidelijk was wie de kosten van de interim-directeur betaalt. Titia Bredée is per september 2004 voor twee jaar aangesteld als adjunct-directeur bij de academie.
Volgens Te Boekhorst bestond er tussen hem en de Raad van Bestuur een mondelinge afspraak dat de hogeschool de interims betaalt. De Raad van Bestuur is hierop teruggekomen. Vanaf januari van dit jaar moet de interim-directeur door de academie bekostigd worden, zei Te Boekhorst.

In de plannen voor reorganisatie van de faculteiten en academies is het uitgangspunt van de Raad van Bestuur dat één directeur per academie de leiding heeft. Maar daarop zijn uitzonderingen. Tijdens de vergadering van de academieraad werd de vraag of een directie met twee personen bij de Academie voor Management en Bestuur van tijdelijke aard is of permanent. Te Boekhorst: ‘Gezien de omvang en de complexiteit van de academie ben ik voorstander van een tweehoofdige directie.’ Hij merkte op dat sommige staffuncties binnen de academie zijn omgezet ten gunste van het onderwijs.
De directeur zal de kwestie bespreken met de medewerkers en voor het einde van het studiejaar met een voorstel komen. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?