Terug naar overzicht

Academie wil internationalisering in elk onderwijsmodule

Een onderzoek naar de mogelijkheid tot samenwerking met een hogeschool in Antwerpen en in elk onderwijsmodule van de brede bachelor aandacht voor internationalisering. Dat zijn twee plannen van de Academie voor Management en Bestuur (AMB) in Den Bosch op het gebied van internationalisering.

Verder wil de academie de begeleiding van studenten in het buitenland beter organiseren, de mobiliteit van docenten stimuleren en gaan werken met internationaal herkenbare diploma’s.
Deze voornemens staan in de notitie ‘Venster op de wereld, internationale oriëntatie 2004-2006’ van de Bossche academie. Binnen de begroting van 2005 mag er geen extra geld worden uitgetrokken voor de nieuwe impuls voor internationalisering.
Een van de redenen voor de AMB om structureel aandacht te geven aan het buitenlandbeleid is omdat visitiatiecommissies van diverse opleidingen hier op aangedrongen hebben. Ook vinden studenten dat er matig ondersteuning wordt gegeven bij het vinden van een studie in het buitenland, zo bleek uit het studenttevredenheidsonderzoek 2004. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?