Terug naar overzicht

Bezoek aan nieuwssite Punt in 2004 meer dan verdubbeld

Steeds meer studenten en medewerkers betrekken hun nieuws over Avans Hogeschool van deze website. In 2004 werd de site ruim honderdduizend keer bezocht. Dat is meer dan tweemaal zoveel als in het jaar daarvóór.

De website van Punt, die toen nog ‘Skoop/Impuls’ heette, begon in de loop van 2003 populair te worden. In het jaar daarvoor was de site serieus van start gegaan, wat toen leidde tot zo’n tienduizend bezoekjes. In 2003 groeide de populariteit tot ruim 40 duizend bezoeken en ruim 80 duizend ‘hits’; dat betekent dat per bezoek gemiddeld twee pagina’s werden gezien.
In 2004 zijn die cijfers meer dan verdubbeld: 104 duizend bezoeken en 184 duizend hits.

Daarbij zit dan wel het effect van de externe zoekmachines als Google en Altavista, die door de toegenomen populariteit steeds meer afzonderlijke pagina’s van Punt vermelden. Daardoor trekt bijvoorbeeld een bericht over maatregelen van de toenmalige Hogeschool ‘s-Hertogenbosch tegen het rondsturen van seksfoto’s van meer dan tweeëneenhalf jaar geleden dagelijks een handvol dolende zielen.
Serieuze belangstelling gaat uit naar drie categorieën: 1) ‘hoe doet Avans het?’, 2) de categorie ‘gratis’ en 3) ‘spanning en sensatie’. In 2004 werd een bericht van 8 oktober over het succes van Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch in de Keuzegids Hoger Onderwijs het vaakst geraadpleegd: 1252 keer. Maar wordt er een gratis USB-stick uitgedeeld, of gaat het over inbraak of brand, dan weten de lezers de site ook goed te vinden.

De redactie blijft het in 2005 allemaal brengen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?