Terug naar overzicht

‘Bezuinigingen los van herstructurering, bouwplannen en Schutte’

De in december aangekondigde nieuwe bezuinigingsronde van Avans Hogeschool staat los van de doorgevoerde organisatieverandering, de huisvestingsplannen en een eventuele claim van de commissie Schutte. De belangrijkste factor is een structureel te hoog kostenniveau. Dat zei Harry Koopman, voorzitter van de Raad van Bestuur, vandaag in zijn nieuwjaarsspeech.
Koopman uitte zijn zorg over het dreigende begrotingstekort, dat bij ongewijzigd beleid in 2005 op circa 10 miljoen euro wordt geschat.
De week vóór Kerstmis maakte de Raad van Bestuur de perikelen en de voorgenomen maatregelen bekend. De belangrijkste daarvan is voorlopig, dat academies en diensteenheden een strakkere begrotinsdiscipline wordt opgelegd. Gedwongen ontslagen zijn in deze fase, die tot september duurt, nog niet aan de orde. Daarna zijn hardere ingrepen echter niet uitgesloten.

Koopman noemde de problemen vandaag ‘overzichtelijk en oplosbaar’ en, verwijzend naar de zeebeving in Azië, ‘bijna miniem vergeleken bij de rampen elders in de wereld’.
Grote nadruk legde de bestuursvoozitter op het tevreden stellen van de klant door ‘dissatisfacties’ voor de studenten weg te werken. Als mogelijke punten van vebetering noemde hij grotere bereikbaarheid van docenten, sneller nakijken van tentamens, betere lesrosters en communicatie over lesuitval. Ook riep hij op tot meer efficiency, onder andere door ‘geen overbodig werk meer te doen’. Zo zou de onderwijs- en examenregeling niet vaker dan één keer per jaar te hoeven worden bijgesteld en kunnen de studiepuntentabellen van de verschillende academies worden geuniformeerd.

De nieuwjaarsreceptie vond net als vorig jaar achtereenvolgens op de drie locaties plaats. In Den Bosch in de vorm van een ontbijt, in Breda als lunch en in Tilburg als borrel. Nieuw was, dat dit jaar partners en kinderen van de medewerkers welkom waren. Van die mogelijkheid werd door velen gebruik gemaakt. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?