Terug naar overzicht

Deeltijdstudies in het hbo krimpen sterk

Het aantal nieuwe deeltijdstudenten in het hbo is fors gedaald, terwijl er juist veel voltijdstudenten zijn bijgekomen. Door de economische tegenwind raken deeltijdstudies uit de gratie, is het vermoeden. 
De daling blijkt uit de definitieve instroomcijfers in het hoger beroepsonderwijs, die de HBO-raad deze week bekend heeft gemaakt. Het aantal eerstejaars in de voltijdopleidingen is met meer dan 5 procent gegroeid, terwijl dit in de deeltijdstudies met bijna 10 procent kromp.  
Vooral in de sector gezondheidszorg is de terugval van deeltijdstudenten enorm: 16 procent. Maar ook de deeltijdvarianten van pedagogische, technische en economische studierichtingen moeten aanzienlijke verliezen incasseren: hun instroom is meer dan een tiende lager. Het duaal onderwijs is ook minder populair en telde 12,5 procent minder eerstejaars. 

‘Vermoedelijk komt het door de tegenvallende economie’, zegt Frank Cörvers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) in Maastricht. ‘Jongeren stellen hun intrede op de arbeidsmarkt vaker uit en gaan eerst voltijd studeren. Werkgevers zijn ook minder bereid om een deeltijdopleiding voor hun personeel te financieren. Diezelfde trend zie je in het mbo.’ 

Volgens de cijfers van de HBO-raad zijn de Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Utrecht grote verliezers: zij hebben respectievelijk 19 en 14 procent minder deeltijders in het eerstejaar. Avans Hogeschool doet met een krimp van 13 procent nauwelijks beter. Kleinere hogescholen maken percentueel misschien nog meer verlies (bijvoorbeeld de HES Amsterdam: min 23 procent), maar daar gaat het om kleinere aantallen. Windesheim scoort juist goed met een groei van 3 procent. Onder de kleintjes vinden we ook enkele uitschieters naar boven. De Gerrit Rietveld Academie gaat bijvoorbeeld van 39 naar 55 deeltijders. 

In de voltijd liggen de verhoudingen volkomen anders. De Hogeschool van Utrecht bijvoorbeeld groeit hier bovengemiddeld hard met 11 procent. Inholland verwelkomt 4 procent meer nieuwe eerstejaars. Opvallende uitschieters naar boven zijn de onlangs gefuseerde HES Amsterdam: plus 23 procent. De instroom bij de Fontys-pabo in Den Bosch groeit zelfs met 30 procent. 
De voltijdgroei is het sterkst in het sociaal-agogisch onderwijs. Dat telt nu bijna 11 duizend eerstejaars; een stijging met maar liefst negen procent. Maar ook het economisch onderwijs zit in de lift. In het jaar 2000 was de instroom daar 27 duizend. Dit jaar zijn er bijna 33 duizend eerstejaars: 7,5 procent meer dan vorig jaar. 

Aan Avans Hogeschool groeit het aantal nieuwe voltijdstudenten met 3,2 procent minder dan gemiddeld. Door de sterke terugval in de deeltijdopleidingen, vanouds vooral in Breda een zwaarwegende factor in de instroomcijfers, scoort Avans als geheel 1,4 procent in de min. (BB/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?