Terug naar overzicht

Economische barometer Breda staat op licht herstel

Breda kruipt uit het dal. De economische barometer, ontwikkeld door de gemeente Breda, de Rabobank en Avans Hogeschool staat op 6,5. Dat is 0,2 beter dan vorig jaar.
Het cijfer is vanmiddag tijdens de jaarlijkse presentatie bekend gemaakt. Dit jaar was Avans Hogeschool gastheer.
De Barometer-bijeenkomst had deze vierde keer als thema ‘Een Bredase economie zonder industrie, vergeet het maar’. De organisatoren sneden dit onderwerp aan vanwege de voortschrijdende de-industrialisatie van de stad. In 2004 was de industriële werkgelegenheid 17% lager dan in 1992, terwijl de totale werkgelegenheid in dezelfde periode 10 procent is toegenomen. Dat laatste was vooral te danken aan de toename van zakelijke dienstverlening, zorg en openbaar bestuur. In totaal werken er nu ruim 10.000 mensen in de Bredase industrie.
Een verdere afkalving van de industriële activiteit is niet zonder risico. De toetreding van Oost-Europese landen tot de Europese Unie veroorzaakt overheveling van industrie naar die landen. Onlangs hebben bedrijven als Breda brouwerij en Skill de stad al verlaten. De industrie-sector is echter nodig om groei te realiseren, luidde de stelling tijdens de bijeenkomst.

Gelukkig staat de barometer ook voor de industriële bedrijven op voorzichtig herstel. Dat blijkt met name uit het gestegen producentenvertrouwen, een van de indicatoren waarop de totaalstand is gebaseerd.
Maar hard gaat het niet, zeker niet in vergelijking met het landelijk beeld. Breda presteert nog altijd iets beter dan gemiddeld, maar zakt ieder jaar een plaatsje verder weg. ‘Midden negentiger jaren behoorde Breda nog tot de economische kopgroep van de grote steden in Nederland. Breda dreigt nu weg te zakken naar de achterhoede’, luidt de conclusie.

Hoop putten de samenstellers uit nieuwe ontwikkelingen en initiatieven, zoals het opklimmen tot zevende winkelstad van het land, een gloednieuwe woonboulevard en een belangrijke regionale en bovenregionale verzorgingsfunctie. Ook nieuwe vestigingen van winkelketens en bedrijven kunnen een impuls zijn. Maar of die in de loop van 2005 al een positieve invloed zullen hebben durven de onderzoekers niet te beloven. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?