Terug naar overzicht

Fiscale beloning voor levenslang leren

Werknemers die hun kennis bijspijkeren door onderwijscursussen te volgen zouden daarvoor een fiscale tegemoetkoming moeten krijgen. Dat idee opperde premier Balkenende afgelopen zaterdag in zijn toespraak voor de NCW-Bilderbergconferentie.

Volgens de premier vergrijst Europa in een dusdanig hoog tempo dat er alle aanleiding is voor wat hij – verwijzend naar het vroegere arbeidskostenforfait – een kenniskostenforfait noemt. ‘Het probleem zit hem straks immers niet meer in de vraag naar werk, maar in de kwaliteit van het aanbod van werk. “Levenslang leren” wordt daardoor nog belangrijker.’ Zo’n fiscale tegemoetkoming voor het volgen van cursussen zou volgens Balkenende ook een geweldige stimulans zijn voor de kennisindustrie. Bovendien zou het de marktkansen van hoger-onderwijsinstellingen vergroten. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?