Terug naar overzicht

Fontys overweegt circusopleiding

Op initiatief van Nederlandse festivaldirecteuren start Fontys Hogescholen een haalbaarheidsonderzoek naar een hbo-opleiding voor circusartiest. Nederland kent alleen een aantal particuliere opleidingen voor circusartiesten. De dichtstbijzijnde ‘grote’ opleiding bevindt zich in Brussel en is Franstalig.
De opleiding zou ondergebracht worden bij de Tilburgse kunstenafdeling van Fontys. Eerder begon die faculteit al een rockacademie. Faculteitsdirecteur Rien van der Vleuten zou naar een opleiding toe willen waaraan jaarlijks vijftien tot twintig studenten kunnen beginnen. ‘We willen die mensen opleiden tot volwaardige bedenkers van circustheater. Daarbij moet je denken aan gezelschappen als het Cirque Du Soleil, of aan een soort combinatie van disciplines die je tegenkomt in het straattheater. De opbouw van de opleiding moet er uiteindelijk toe leiden dat een jaargang studenten gezamenlijk een volwaardig circusprogramma kan bedenken en uitvoeren. Met publiek.’

Voordat Fontys van start kan gaan met de opleiding, zijn er nog wel wat hobbels op de weg. Het ministerie van OCW onderzoekt bij nieuwe opleidingen de ‘macrodoelmatigheid’, en daarnaast moet accreditatieverlener NVAO de plannen van de opleiding ook goedkeuren.
Toch is Van der Vleuten overtuigd van de meerwaarde van de opleiding. ‘Er is een landelijk overlegorgaan van festivaldirecteuren. Die spenderen jaarlijks vreselijk veel geld aan buitenlandse gezelschappen en zouden graag Nederlandse initiatieven zien. En wat het niveau betreft: er is heel wat voor nodig om een volwaardig circusprogramma te componeren. Dat vergt creativiteit, inlevingsvermogen en de discipline om dans, toneel en muziek te combineren.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?