Terug naar overzicht

Hbo gaat in ontwikkelingshulp

De Hanzehogeschool in Groningen heeft van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking geld gekregen om projecten uit te voeren in Ghana en Vietnam. De komende vier jaar moet het onderwijsniveau in deze landen naar een hoger plan worden getild.
De instelling heeft de hulp ingeroepen van diverse andere hogescholen en UT-onderzoeksbureau CHEPS.

Het Ghanese project is – in geld uitgedrukt – het grootst. Ontwikkelingssamenwerking heeft negen ton beschikbaar gesteld om de opleidingen civiele techniek in het Afrikaanse land te verbeteren. De Hanzehogeschool gaat er samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zorg dragen voor docententraining, goede samenwerking tussen instellingen en het plaatselijke bedrijfsleven.

In Vietnam wordt ook actie ondernomen. Samen met onder meer Fontys- en Saxion Hogescholen zet de Hanzehogeschool de komende jaren een programma op voor meer beroepsgericht onderwijs aan negen Vietnamese universiteiten. Studenten krijgen daardoor meer kansen op de arbeidsmarkt. Samen met eerdergenoemde instellingen, het CHEPS en de Hogeschool Rotterdam gaat de Groningse instelling bovendien iets doen aan de kwaliteitsborging van het hoger onderwijs in Vietnam. Voor het Aziatische project stelt ontwikkelingssamenwerking twee ton beschikbaar. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?