Terug naar overzicht

Helft pabo’s in de gevarenzone

Van de 39 Nederlandse pabo’s krijgen er 22 momenteel extra aandacht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in verband met kwaliteitsproblemen. De Bredase opleiding is er één van.
De NVAO maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van de pabo’s. De keuringsinstantie van het hoger onderwijs voert momenteel gesprekken met de 22 zorgenkindjes om hen te wijzen op hun tekortkomingen en de risico’s die ze lopen. In 2008 worden de pabo’s voor het eerst geaccrediteerd. Zou dat nu gebeuren, dan zou een deel van de bezochte opleidingen niet door de keuring komen. In het algemeen zijn de kwaliteitszorg, de visie op het beroep, de vakinhoudelijke eisen, de wetenschappelijke oriëntatie en het toetsbeleid de grootste knelpunten bij de opleidingen.

Welke opleidingen allemaal op de risicolijst staan is niet bekend. Wel is duidelijk dat de pabo van Avans Hogeschool in juni 2004 bezoek heeft gekregen van de NVAO. De Bredase opleiding heeft een jaar de tijd gekregen om zich te verbeteren. In de ranglijst die de Keuzegids Hoger Onderwijs uit het visitatierappport 2003 destilleerde eindigde Breda op de 33e plaats. In de studentenbeoordeling staat de pabo van Avans zelfs helemaal onderaan. Andere pabo’s die laag scoren zijn die van Fontys in Roermond en van Windesheim in Zwolle
De pabo van de Educatieve Faculteit Amsterdam krijgt volgende maand de keurmeesters op bezoek, meldt Havana, het weekblad van de Hogeschool van Amsterdam. In de ranglijst op basis van het visitatierapport staat deze pabo in de middenmoot. (HC/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?