Terug naar overzicht

Inholland wil meer budget voor allochtone studenten

Collegevoorzitter Jos Elbers van de Hogeschool Inholland wil dat hogescholen in grote steden meer geld krijgen voor het relatief hoge aantal allochtone studenten dat ze opleiden. Hij hield dit pleidooi deze week in zijn nieuwjaarsrede. 
Bij de vestigingen van Inholland in Amsterdam/Diemen en in Rotterdam is zo’n 35 procent van de studentenpopulatie allochtoon. Zij vragen om meer en andere begeleiding, stelt Elbers. ‘Er mag in dit opzicht best positief gediscrimineerd worden: ik pleit al langere tijd voor meer geld voor de hogescholen in de grote steden.’ 

Het ministerie laat weten dat studenten in het hoger onderwijs per definitie niet in een achterstandssituatie verkeren. Mocht dat in individuele gevallen wel zo zijn, dan moet de benodigde extra aandacht worden betaald uit de begroting van de instelling. Een aparte regeling voor achterstandsleerlingen zou alleen maar tot onduidelijke geldstromen leiden, waar men met de invoering van de lumpsumbekostiging voor het hoger onderwijs juist vanaf wilde zijn. 

Tweede-Kamerlid Fenna Vergeer van de SP vindt het voorstel van Elbers zo gek nog niet. Ze is geen voorstander van een generieke subsidie voor het aandeel allochtone studenten. ‘Dan ontken je de onderlinge verschillen.’ Maar een hogeschool die aantoonbaar meer werk heeft aan groepen allochtone en autochtone studenten – bijvoorbeeld omdat ze uit een milieu komen waar studeren niet vanzelfsprekend is en de studieuitval hoger is – mag wat Vergeer betreft subsidie voor benodigde projecten krijgen. ‘Dat geld moet dan wel geoormerkt zijn. En het mag niet ten koste gaan van het budget van de andere hogescholen.’  (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?