Terug naar overzicht

ISO: voorlichting rondom masters slecht

Studenten zijn nog altijd slecht te spreken over de voorlichting rond masteropleidingen. Driekwart van de hbo’ers beoordeelt de informatievoorziening als onvoldoende tot slecht. Zestig procent van de wo-studenten is niet tevreden.
Dat blijkt uit een steekproef die het ISO uitvoerde onder driehonderd studenten. Volgens voorzitter Madelein Hofmijster is het logisch dat hbo’ers het meest kritisch zijn, omdat zij voor de lastigste keuze staan. ‘Een student die zijn wo-bachelor binnenheeft, gaat vaak verder met een doorstroommaster. Maar een hbo-bachelor moet kijken waar hij terecht kan, wat voor instroomeisen er gelden, en dan blijken allerlei zaken slecht geregeld.’

De driehonderd ondervraagden lieten zich verder kritisch uit over de flexibiliteit van de programma’s. ‘Er zou meer uitwisseling komen met het buitenland, maar er moet nu eerst een commissie aan het werk die bekijkt of de diplomavergelijking gaat regelen. Dat moet dus echt beter’, aldus de ISO-voorzitter. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?