Terug naar overzicht

Kabinet bekostigt actieplannen bèta en techniek

De ministeries van Onderwijs en Economische Zaken aan de Tweede Kamer trekken over 2004 en 2005 31 miljoen euro uit voor de plannen van het Platform Bèta/Techniek.  
 
De uitvoering van in totaal 22 actiepunten moet ertoe leiden dat het bèta- en techniekonderwijs aantrekkelijker wordt en dat het aantal studenten in die hoek over vijf jaar met vijftien procent zal zijn toegenomen.
Het geld gaat onder meer naar de bètabeurs: studenten aan universiteit en hogeschool die voor een studie in die hoek kiezen, krijgen een bonus van 1500 euro. Verder wil het platform de banden tussen instellingen en bedrijfsleven verstevigen en de loopbaanontwikkeling van kenniswerkers in de bètahoek aantrekkelijker maken. 
Ook het voortgezet onderwijs profiteert. In Groningen, Den Haag, Alkmaar, Utrecht en Amsterdam zijn netwerken opgezet waarin scholen samen met het hoger onderwijs, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven proberen tot succesvol bètaonderwijs te komen. Voorbeelden van dergelijke scholen zijn het Technasium in Groningen, het Junior College in Utrecht en Technotalent in Den Haag. In 2007 twintig procent van de middelbare scholen een bètaprofiel hebben.  (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?