Terug naar overzicht

Klachten over Blackboard en roostering

Blackboard functioneert bij de Academie voor Algemeen en Financieel Management niet goed. Dit merkten gisteren student-leden op tijdens de vergadering van de academieraad. Zij hadden ook klachten over de roostering van lokalen.

Volgens Ralf Wijk, student Bedrijfskunde (BE) is er geen eenheid in de opmaak van de informatie. ‘De docenten beconcurreren elkaar met wie de mooiste lay-out heeft. Je wordt ook doodgegooid met informatie, maar wat je nodig hebt, staat er niet op.’
Docent Michiel Adriaansen zei dat voor de propedeuse duidelijke afspraken gemaakt zijn over het gebruik van Blackboard en de docenten hanteren daar dezelfde lay-out.
Een student van de opleiding Management, Economie en Recht (MER), Harmen Hoogwerf, merkte op dat zijn opleiding juist heel weinig gebruik maakt van Blackboard. ‘Heel lang staat er niks op en dan wordt ineens medegedeeld dat de volgende dag een les van bijvoorbeeld vier uur ’s middags naar tien uur ’s avonds is verplaatst.’
Er werd tijdens de vergadering ook flink gemopperd over de lokalenroostering. Daar gaat regelmatig wat fout mee, aldus de raadsleden. ‘Dan zit je er net en moet je er weer uit. Of een lokaal is bezet of te klein. Dat komt op studenten heel onprofessioneel over’, meent Ralf Wijk.
Volgens docentlid Matthijs Kort is er elke donderdag een update van de roostering beschikbaar, maar dat wordt niet goed gecommuniceerd.
Op initiatief van student-lid Richard Blankenstein en docent Adriaansen komt er binnenkort een bijeenkomst waarop studenten en docenten kwijt kunnen wat er volgens hen in allerlei bedrijfsprocessen op de academie fout gaat. ‘In het kader van de Operational Excellence
willen we inventariseren waar iedereen tegenaan loopt. Het liefst komen we natuurlijk ook met oplossingen’, zegt Adriaansen. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?