Terug naar overzicht

‘Minder Chinese studenten’

Het aantal Chinese studenten in Nederland zal met ongeveer veertig procent afnemen. Frankrijk en Duitsland verwachten een afname met zo’n dertig procent. China leek een onuitputtelijke bron van studenten, maar daar komt verandering in. 
Die voorspelling doet Robert van Kan, directeur van het Netherlands education support office in Beijing. In een interview met het blad Transfer noemt hij verschillende redenen voor de terugloop. 

Door het winstbejag van onderwijsinstellingen was het onderwijs aan de Chinezen niet altijd van hoog niveau, aldus Van Kan. China heeft zelfs een officiële zwarte lijst van scholen en wervingsagenten. Nederland staat daar overigens nog niet op. Daarnaast speelt volgens hem een rol dat een buitenlands diploma niet meer uniek is in China en dit steeds minder voordeel op de arbeidsmarkt biedt. 
Om China aan Nederland te kunnen binden, zijn beurzen een belangrijk middel. Een beurs is niet alleen een financieel instrument, maar geeft bovendien prestige. ‘De uitreiking van een beurs van de Rotterdam School of Management aan een Chinese studente was onlangs zo nieuwswaardig dat dit ’s avonds in het landelijke televisiejournaal werd uitgezonden’, aldus Van Kan. 

Op dit moment studeren bijna veertienhonderd studenten uit China in Nederland. In het hoger beroepsonderwijs studeren er iets meer dan aan de universiteit.  (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?