Terug naar overzicht

Niet zomaar zonder diploma naar het hbo

Staatssecretaris Rutte van hoger onderwijs heeft de Tweede Kamer verzekerd dat het toelatingsexamen waarmee ongediplomeerde scholieren naar het hbo kunnen beslist geen wassen neus zal zijn.

Hij reageerde daarmee op vragen van Kamerleden en kritiek van de BVE-raad. De koepelorganisatie van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie is niet enthousiast over de door de commissie-Korthals gesubsidieerde experimenten om ongediplomeerde scholieren met een toelatingstoets tot het hbo toe te laten. Vooral het feit dat havisten zonder papiertje in kunnen stromen is de BVE-raad een doorn in het oog. Als je met een paar jaar havo ook naar het hbo kan, zal de belangstelling van jongeren voor het mbo afnemen, is de vrees.
Tweede-Kamerlid Jacques Tichelaar (PvdA) heeft daar wel begrip voor. ‘Wat voor boodschap geef je af als je jongeren met elders verworven competenties in het hoger onderwijs toelaat? Laat het eindexamen maar zitten en kom lekker een paar jaar in de horeca werken?’ Ook andere Kamerleden plaatsten kritische kanttekeningen bij dit deel van de selectie-experimenten.

Staatssecretaris Rutte sprak sussende woorden: ‘Het is niet de bedoeling dat iedereen zonder diploma in het hbo terecht kan. De mogelijkheid is eigenlijk vooral bedoeld voor mbo’ers op niveau drie. En de test die ze moeten afleggen is minstens even zwaar als een centraal schriftelijk examen. Anders beginnen we er niet aan.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?