Terug naar overzicht

Nieuwe Fontys/Avans-opleidingen Gezondheidszorg

Fontys Hogescholen en Avans Hogeschool beginnen in september samen met twee nieuwe opleidingen: de bekostigde masteropleiding Advanced Nurse Practice en de voltijdbachelor Management in Zorg en Dienstverlening. 
De samenwerking tussen Fontys en Avans wordt in een zelfde constructie ondergebracht als de Juridische Hogeschool in Tilburg. Ook deze nieuwe opleidingen gaan zich in Tilburg vestigen. Waar precies, is nog niet duidelijk. Over de naamgeving wordt nog nagedacht. Wel gaat de communicatieafdeling zo snel mogelijk beginnen met de werving van studenten.

Zowel Fontys als Avans hebben al deeltijdopleidingen bachelor Management in Zorg en Dienstverlening. Fontys in Eindhoven. Avans in Breda. Er is volgens Ineke de Schepper van de communicatieafdeling van Avans veel belangstelling voor managersopleidingen in de zorg.
De master Advanced Nurse Practice (ANP) leidt op tot specialistische verpleegkundigen, waar veel behoefte aan is. Nurse practioners kunnen artsen ontlasten doordat zij bepaalde taken van hen over kunnen nemen. Dat is de reden dat de overheid deze master bekostigt.

Avans had voor de bachelor de licentie gekregen. Fontys voor de master. Al enige tijd geleden hebben de hogescholen besloten voor deze opleidingen samen te werken. Dit gebeurde naar aanleiding van ergernissen over en weer toen Avans een Verpleegkundeopleiding in Tilburg wilde beginnen en Fontys een dergelijke opleiding in ‘s-Hertogenbosch. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?