Terug naar overzicht

OCW verdubbelt boete Hogeschool van Utrecht

De Hogeschool van Utrecht moet ruim tien miljoen euro terugbetalen voor haar aandeel in de ‘hbo-fraude’. Onderzoekscommissie-Schutte had de instelling voor 5,7 miljoen aangeslagen. De hogeschool tekent waarschijnlijk bezwaar aan.

Voor de Hogeschool van Utrecht is de onverwachte extra vordering een flinke streep door de rekening. Toen de commissie-Schutte in april 2004 met het voorstel kwam om 5,7 miljoen bij de instelling terug te eisen, leek de HvU zich bij deze eis neer te leggen. Woordvoerder Paul Helbing: ‘We willen dit dossier erg graag sluiten en dachten dat na de rapportage van Schutte te kunnen doen. Maar het ministerie denkt daar blijkbaar anders over.’

De extra miljoenen die het ministerie wil terughebben, hebben hoofdzakelijk te maken met de korte hbo-opleiding bedrijfskader. Bij deze opleiding werd gebruik gemaakt van het Bredase adviesbureau O&O. Studenten die via dit bureau werden ingeschreven, kregen soms elders les. De commissie-Schutte zag daar geen onrechtmatigheid in, maar het ministerie wel. In de terugvorderingseis worden de manier van inschrijven en het feit dat er op andere locaties college werd gegeven als fout aangemerkt.

Of de instelling tegen de eis van het ministerie in beroep gaat, is nog niet duidelijk. ‘De kans dat we bezwaar maken is vrij groot. Wat voor ons belangrijk is, is dat er bij bedrijfskader wel degelijk college gegeven is, al is dat soms inderdaad op een andere locatie gebeurd. Het ministerie zou het tijdsbeeld niet uit het oog moeten verliezen. In die periode (eind jaren negentig, red. ) kon dit. En de commissie-Schutte – die wekenlang met de administratie is bezig geweest – zag er ook niets verkeerds in.’

De affaire met bekostigingsonregelmatigheden in het hbo kwam in november 2001 aan het licht, toen een oud-manager van Saxion Hogescholen uit de school klapte over inschrijvingen van buitenlandse studenten, die feitelijk geen studie in Nederland volgden. Onderzoek naar de ‘hbo-fraude’ is nog niet afgerond bij Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen. Avans heeft wel al een aanslag van 1,3 miljoen over 1999 binnen. Die claim moest het ministerie vóór 2005 uitbrengen om de gestelde termijn niet te overschrijden.
Vorig jaar becijferde Schutte een voorlopig totaal bedrag aan terugvorderingen van 58 miljoen euro, die vooral bij de hogescholen moesten worden gehaald. Op de OCW-begroting van dit jaar staat al 48 miljoen euro ingeboekt. Dat geld blijft niet behouden voor het hoger onderwijs, maar vloeit terug naar de schatkist. (TdO)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?