Terug naar overzicht

Personeel bekritiseert financieel beleid

Er is geen goed financieel beleid gevoerd door de Raad van Bestuur. Ook de Raad van Toezicht is tekort geschoten. Dat schrijft de academieraad van de Academie voor Financieel Management (AFM) in Den Bosch in een brief naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen.

Met ‘grote verbazing’ hebben medewerkers kennis genomen van de financiële situatie van Avans Hogeschool, schrijft de personeelsgeleding van de academieraad in de brief. Personeel van de hogeschool is voor de kerstvakantie door het management van academies en diensten op de hoogte gebracht van een dreigend tekort van tien miljoen euro in 2005. In de brief, die is gestuurd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), wil de academieraad de gevoelens van het personeel verwoorden.
Gevraagd wordt of de GMR het ongenoegen overbrengt aan de Raad van Bestuur.

De raad zet een aantal vragen bij de financiële situatie van de hogeschool. Is bij de fusie tot Avans Hogeschool gekeken naar de financiële situatie van de voormalige Hogeschool ‘s-Hertogenbosch en Hogeschool Brabant? Is het niet zinvol om de bouwplannen te heroverwegen? Was het niet beter geweest als de Raad van Bestuur zelf voorlichting had gegeven en verantwoording had afgelegd over het financieel beleid? Is er bij de reorganisatie wel gekeken naar de samenhang tussen de verschillende plannen?
Het dagelijks bestuur van de GMR bespreekt de brief deze middag. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?