Terug naar overzicht

Personeel wil uitleg over dreigend tekort

Wat is de precieze oorzaak van het dreigend tekort van tien miljoen euro bij Avans Hogeschool? En wat leveren de voorgestelde maatregelen op? Dat zijn enkele vragen die personeelsleden van de Academie voor Management en Bestuur in Den Bosch beantwoord willen zien door de Raad van Bestuur.

In een brief aan het bestuur vragen de docenten nadere inlichtingen over het voorziene tekort van Avans Hogeschool van tien miljoen euro in 2005. Net als bij de andere academies en diensten zijn zij medio december door de directeur geïnformeerd over de financiële situatie. Op initiatief van enkele docenten Management, Economie & Recht (MER) stuurden zij voor de kerstvakantie een brief, die is ondertekend door de meerderheid van het personeel.
‘Het verbaast ons dat de Raad van Bestuur niet heeft voorzien dat er een dergelijk tekort aan zat te komen’, zegt MER-docente Elies Hagedoorn. De docenten spreken hun zorg uit dat de tijdelijke contracten bij de academie, die financieel gezond is, niet worden verlengd. ‘Daar hebben we moeite mee’, zegt ze. ‘We hebben geïnvesteerd in die mensen en zij leveren een goede bijdrage. Hun contracten niet verlengen kost op lange termijn meer dan dat het oplevert. Want het betekent kwaliteitsverlies en dat leidt weer tot minder studenten.’
Na een herinneringsbrief heeft het personeel bericht gekregen dat de Raad van Bestuur zich over het verzoek zal buigen. De vragen zijn via de vertegenwoordigers uit de academie binnen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) aan de orde gesteld.
Medio januari heeft de personeelsgeleding van de academieraad van de Academie voor Financieel Management in Den Bosch in een brief vragen gesteld over het tekort. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?