Terug naar overzicht

Rutte overweegt uitbreiding bindend studieadvies

Studenten die niet voldoende presteren zouden vanaf 2007 op ieder moment door de universiteit of hogeschool weggestuurd moeten kunnen worden. Nu kan dat alleen na het eerste jaar via een ‘bindend studieadvies’.
Dat staat in een uitgelekte notitie van het ministerie van onderwijs, meldt Trouw. De interne notitie zou een aanloop zijn naar een nieuw wetsvoorstel van staatssecretaris Rutte voor het hoger onderwijs later dit jaar.
Er staan een reeks maatregelen in die tot doel hebben het hoger onderwijs grondig te hervormen. Zo moet het makkelijker worden voor studenten om financiële compensatie van de onderwijsinstelling te krijgen voor gebrekkige onderwijskwaliteit. Belemmeringen om aan meerdere instellingen tegelijk onderdelen van de studie te volgen moeten worden weggenomen. En het nu al fel bekritiseerde accreditatiestelsel dat nog maar net van de grond is, moet alweer op de helling. Het beoordelen van afzonderlijke opleidingen wordt te tijdrovend en te kostbaar gevonden; daarom moeten groepen van opleidingen, ‘domeinen’, als één geheel worden beoordeeld.

Vanmiddag heeft de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) onmiddellijk afwijzend gereageerd op het idee om studenten op ieder moment te kunnen wegzenden. Voorzitter Kim Toering wijst erop, dat het bindend studie-advies de LSVb al veel te ver gaat. Volgens de bond schort het aan goede begeleiding door de instellingen. Bovendien zou de maatregel het studierendement niet verbeteren. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?