Terug naar overzicht

Rutte praat bedrijfsleven naar binnen bij beroepsonderwijs

Het bedrijfsleven moet meer investeren in de samenwerking met het beroepsonderwijs. Staatssecretaris Rutte heeft daar gisteren toe opgeroepen op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Rotterdamse dienst Stedelijk Onderwijs.

Hij wees erop dat de overheid allerlei maatregelen heeft genomen om maatwerk te leveren aan leerlingen en studenten in het beroepsonderwijs, bedoeld om schooluitval tegen te gaan. Hij noemde onder meer het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2004 (HOOP), waarin het hbo wordt aangespoord meer in te zetten op keuzemogelijkheden voor studenten. Dat is volgens Rutte niet alleen van belang voor de studenten maar ook voor de kenniseconomie.
Samenwerking met het bedrijfsleven is daarbij onontbeerlijk, betoogde de bewindsman. Van de kant van de overheid en het hbo wordt daar naar zijn mening al flink aan getrokken. Rutte kondigde in dat verband aan dat hij in de nieuwe wet op het hoger onderwijs, die rond de zomer wordt verwacht, de ‘functie van het hbo als kennisontwikkelaar en kennisbrug tussen onderwijs en bedrijfsleven’ zal vastleggen.

Hij erkende dat ook vanuit het bedrijfsleven een en ander gebeurt, ‘maar in tijden van economische tegenwind verslapt de aandacht’.
Daarom riep hij het bedrijfsleven op over de brug te komen. Bedrijven zouden bijvoorbeeld meer stageplaatsen en leerwerkplaatsen moeten bieden, en actiever kunnen participeren in initiatieven voor kennisuitwisseling. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?