Terug naar overzicht

Studenten ontwerpen ‘digitaal lesboek’

Vier studenten Bouwkunde en Civiele Techniek uit Den Bosch gaan een powerpointpresentatie ontwerpen voor het vak construeren. Het ‘digitaal lesboek’ wordt volgend studiejaar gebruikt in de lessen aan eerstejaars Built Environment.

Met de invoering van de brede bachelor Built Environment is het vak construeren ontstaan. Hierin zijn de voormalige vakken mechanica, materiaalkennis (staal en beton) en normen (bijvoorbeeld voor veiligheid) geïntegreerd. Een lesboek hiervoor bestaat niet. Vier tweede- en vierdejaars studenten Bouwkunde en Civiele Techniek gaan op basis van de lesstof een powerpointpresentatie maken.
De studenten hebben het vorige blok lessen construeren bijgewoond bij de docenten Caroline Koolen en Roland Verbrugge. Zij werken in totaal tachtig uren aan het project en krijgen twee studiepunten. De presentatie moet eind van blok drie klaar zijn.
‘Er wordt een digitaal lesboek gemaakt in de vorm van een powerpointpresentatie’, zegt Koolen. ‘Als er bijvoorbeeld in de lesstof gesproken wordt van doorbuigen van de vloeren, dan gebruiken zij een plaatje van een mannetje dat op de vloer springt.’
De studenten zijn ingeschakeld omdat het de docenten aan tijd ontbreekt. ‘Wij doen het zelf niet omdat er nogal wat uren in gaan zitten en die zijn niet beschikbaar’, zegt zij.
Dit studiejaar is de brede bachelor Built Environment, waarin de opleidingen Civiele Techniek en Bouwkunde opgaan, in het propedeusejaar van start gegaan. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?