Terug naar overzicht

Toch geen bindend studieadvies voor ouderejaars

Er zijn geen plannen voor de invoering van een negatief bindend studieadvies voor trage ouderejaars studenten. Dat laat het ministerie van OCW weten in reactie op de berichtgeving van vorige week.
Een bindend studieadvies voor ouderejaars is wel onderwerp van studie geweest, maar OCW heeft het plan inmiddels laten varen. Waarom dat gebeurd is en of er nog wordt gewerkt aan een ander ‘drukmiddel’ om studenten voort te laten maken met hun studie, wil men op het ministerie niet kwijt.
Overigens stonden koepelorganisaties VSNU en HBO-raad positief tegenover het plan om ook van ouderejaars een minimumprestatie te verlangen. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?