Terug naar overzicht

Vertraging in verwerking studiecijfers

De cijfers van het eerste blok van veel Bredase studenten zijn pas eind december verwerkt in het studievolgsysteem. Dat had in november gemoeten.

De Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) heeft haar studenten hiervoor in een brief haar excuses aangeboden. ‘Wij hebben, als gevolg van de reorganisatie van afgelopen zomer, tot op heden niet aan onze verplichting kunnen voldoen m.b.t. het publiceren van cijferlijsten. Hiervoor bieden we je onze welgemeende verontschuldigingen aan’, schrijft de academiedirectie net vóór de kerstvakantie aan al haar studenten.
Vanaf 20 december zouden de studenten wél hun cijferlijsten kunnen raadplegen via Blackboard. Voor de studenten van de brede propedeuse van AAFM en de opleiding Personeel & Arbeid die onder deze academie valt, blijkt dat niet te kloppen. Die cijferlijsten worden pas deze week bekend. Van de studenten van de opleidingen Bedrijfskunde, Accountancy en Management, Economie en Recht waren de lijsten wel bijgewerkt.
Dat bleek niet foutloos te zijn gegaan. Dat was volgens de directeur te wijten aan foute invoer, manco’s in de structuur van het systeem en het fout of niet volledig doorgeven van cijfers door docenten.

Voor de meeste andere Bredase academies geldt eveneens dat cijfers later dan de bedoeling was, zijn ingevoerd in het studievolgsysteem. Ook al zijn de cijfers al eerder door docenten bekend gemaakt, het kunnen raadplegen van overzichtslijsten is voor studenten en academies belangrijk. Ze kunnen er de studievoortgang mee bijhouden en bijvoorbeeld zien of iemand genoeg studiepunten heeft om door te mogen gaan. Volgens academiedirecteur Harrie van Beek hechten studenten er aan dat dit soort zaken goed gaat.
Tom van den Brule, hoofd van de Diensteenheid Personele en Administratieve Ondersteuning (DPAO), die verantwoordelijk is voor de registratie, beaamt dat de cijferverwerking vertraging heeft opgelopen. ‘De academies klaarden deze klus eerst zelf. Sinds de reorganisatie is het de bedoeling dat onze dienst centraal de cijfers verwerkt. Voor de meeste Bredase academies zijn we daar al mee begonnen. Zij hadden eigen systemen. Die moeten wij omzetten. Dat gaat met horten en stoten’, legt Van den Brule uit.
‘Als dingen niet lopen zoals je wilt, dan is dat een tegenvaller. Tegelijkertijd moeten we ook reëel zijn. We zijn bezig met een gigantische reorganisatie. Het is nu vooral belangrijk dat we goed uitleggen waarom zaken vertraagd worden’, meent het diensthoofd.
Hij verwacht dat de cijfers van blok 2 wel tijdig verwerkt zullen zijn.
In Den Bosch en Tilburg speelt het probleem niet. Die hebben voorlopig nog hun eigen systemen. September 2005 wordt voorzichtig begonnen met Osiris, een computerprogramma waarbij docenten de cijfers zelf kunnen invoeren. Het is de bedoeling dat Osiris vanaf september 2006 voor heel Avans Hogeschool gebruikt gaat worden. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?