Terug naar overzicht

Voorlopig ontwerp Tilburg krijgt alsnog instemming

Het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw van de locatie Tilburg heeft alsnog groen licht gekregen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Maar in het definitieve ontwerp moet wel meer duidelijkheid komen over de ruimteverdeling.

Tegen het ontwerp was in november forse kritiek geuit door medewerkers en studenten in Tilburg. Grootste bezwaar: het ontbreken van voldoende projectruimtes. De GMR sloot zich op 21 december bij het protest aan door niet in te stemmen met het plan. Het viel de medezeggenschapsraad met name op, dat er in Tilburg verhoudingsgewijs veel minder ruimte aan onderwijs werd toegewezen dan in het bouwplan voor Breda. Anderzijds zit er in het Tilburgse ontwerp veel overschot aan niet toegewezen ruimte.
Gisteren besloot de medezeggenschapsraad na nadere bestudering van de kwestie niet dwars te blijven liggen, zodat de voortgang niet in gevaar komt. ‘De uitstraling van het plan is goed’, zo vond men. Bovendien zou in een concept van het definitieve ontwerp al rekening zijn gehouden met de kritiek, en zouden meer projectruimtes zijn voorzien.
De GMR besloot daarom in te stemmen met het voorlopig ontwerp onder de aantekening dat men in het definitief ontwerp een betere verdeling van ruimte en een betere cijfermatige onderbouwing van die verdeling verwacht. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?