Terug naar overzicht

Avans krijgt bijna vier ton om scholieren te motiveren voor techniek

Avans Hogeschool krijgt van het onderwijsministerie bijna vier ton subsidie om scholieren te motiveren om technische opleidingen te gaan volgen. Het Leer- en Innovatiecentrum van Avans heeft zes projectplannen gemaakt.

Avans gaat havo-, vwo- en mbo-leerlingen op allerlei manieren proberen naar de technische opleidingen te lokken. Door hen kennis te laten maken met bedrijven waar hbo-technici werken, door ze lessen te laten volgen bij Avans en door spannende voorlichtingsactiviteiten te ontwikkelen.
Daarnaast gaat het eerdere plan voor de nieuwe opleiding Human Care Technology uitgevoerd worden. Deze opleiding combineert techniek en gezondheidszorg en levert technici af die gespecialiseerd zijn in de voortbeweging van de hulpbehoevende mens. Te denken valt aan de ontwikkeling van kunstheupen, kunstknieën of een liftje bij een bad. Door de vergrijzing is er volgens Avans veel behoefte aan een dergelijke opleiding. Human Care Technology valt straks onder drie academies: Techniek en Management, Gezondheidszorg en Ict en Media.
Belangrijk punt is ook de versterking van de beroepskolom van de technische opleidingen. Mbo-studenten moeten straks eenvoudig door kunnen stromen naar een hbo-opleiding techniek.
In de plannen is ook een onderzoek opgenomen naar de reden voor uitval onder propedeusestudenten techniek met de bedoeling die terug te dringen.
Kees Tjallema, senior beleidsmedewerker van het Leer- en Innovatiecentrum (LIC), merkt op dat er al allerlei initiatieven zijn die aansluiten bij de plannen die het LIC maakte. ‘Die gaan we inpassen in onze voorstellen.’
Behalve Tjallema zijn ook LIC-directeur Carel Geenen en de nieuwe focusmanager techniek Casper Heine betrokken bij het uitwerken van de plannen.
Het onderwijsministerie heeft zeven miljoen euro beschikbaar gesteld om de animo voor technische opleidingen te stimuleren. Dit gebeurt onder auspiciën van Deltaplan (platform voor bètatechniek), de HBO-raad en de sectorraad HTNO, die het bedrag heeft verdeeld over vijftien hogeschool. Om in aanmerking te komen voor het geld moesten de hbo’s ideeën aanleveren. Uiteindelijk doel is om de uitstroom van afgestudeerde hbo-technici met vijftien procent te verhogen. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?